Energy Management Solution és un mini sistema de gestió d'edificis configurable ideal per a
diversos projectes comercials lleugers, com ara escoles, oficines, botigues, magatzems, apartaments, hotels, residències d'avis, etc. Es pot desplegar un servidor de fons privat i es pot configurar el tauler d'ordinador d'acord amb els requisits únics del projecte, com ara com:
• Mòduls funcionals: personalitzar els menús del quadre de comandament en funció de les funcions desitjades;
• Mapa de la propietat: creeu un mapa de la propietat que reflecteixi els pisos i habitacions reals de les instal·lacions;
• Mapeig de dispositius: coincideix els dispositius físics amb els nodes lògics dins d'un mapa de propietats;
• Gestió de drets d'usuari: crear rols i drets per al personal directiu per donar suport a l'operació empresarial.

Control energètic
Control energètic
Control de temperatura Humd
Control de temperatura Humd
Control de temperatura
Control de temperatura
Xat en línia de WhatsApp!