3. Núvol OWON a núvol de tercers.

API de núvol a núvol:

Descriu la interfície de programació d'aplicacions entre el núvol d'OWON i un núvol de tercers.

Xat en línia de WhatsApp!